Bostadsrättsföreningen Born

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns Bostadsrättsföreningen Born. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Hofors här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Born tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Hofors jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Born är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716413-4343.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Born på följande adress Riv. 25, 812 90, Storvik.

Bostadsrättsföreningen Born är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Born så sitter följande personer i styrelsen: , , , Karlsson, Karl Ove som är född 1933 och har titeln Suppleant , Nylund, John Otto Wallmar som är född 1925 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obe- gränsad tid. medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.