Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet

Gävleborgs län

Information

I Hofors finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet i Gävleborgs län. Hofors är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1993-02-15 så har Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet och det finns fler bolag som är det i Hofors.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet så kan man gör det genom att posta ett brev till Rönningsg. 31 B, 813 34, Hofors. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet så kan ni göra det på 0290-21302.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upp- låta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägen- het eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innhar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Engvall, Karl Göran som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hult, Jan Ture som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Bernt Roger Vilhelm som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennergrund, Marianne Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Karl Lennart som är född 1933 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet har 716458-6419 som sitt organisationsnummer.