Entré Hofors Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sälja tjänster inom områdena marknadsföring, affärsplaner, webbtjänster, kompetensutveckling samt uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet. Försäljning ska ske till näringsliv, myndigheter och organisationer både inom och utanför Hofors. Vidare att stimulera etablering av nya företag och utveckla existerande företag för att öka sysselsättningen inom kommunen. Syftet är att främja den lokala tillväxten samt fungera som en resurs för företagen i kommunen. Föreningen skall bl. a. tillhandahålla kvalificerad rådgivning mot innovatörer, nya företag och befintliga företag i förnyelse och utveckling samt medverka till att nätverk bildas. Varje medlem bör kunna avsätta fem timmar per månad i föreningens regi med att utveckla och sälja tjänster.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Entré Hofors Ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Hofors så är Entré Hofors Ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Gävleborgs län så finns det ännu fler.

Hofors arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Hofors och i Gävleborgs län. Redan 1997-01-20 så skapades Entré Hofors Ekonomisk förening och företaget är har ej F-skattsedel.

Entré Hofors Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2004-01-08

769601-9756 är organisationsnummret för företaget som finns i Hofors.

Just nu är Entré Hofors Ekonomisk förening och det finns många företag som är i Gävleborgs län

Vill ni komma i kontakt med Entré Hofors Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0290-29396 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Bagge, Åsa Henny Birgitta -Lindkvist, Nils Gustaf Lille-Bror

Följande personer är på något sätt aktiva inom Entré Hofors Ekonomisk förening är Lindkvist, Nils Gustaf Lille-Bror som är född 1948 och har titeln Extern VD, Andersson, Anders Börje som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Bagge, Åsa Henny Birgitta som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Dangardt, Marie-Louise Anita som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekendahl, Jan Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Hans Roger som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Kjell Viktor som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Källgren, Eira Elisabet som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lyckström, Sten Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotOdsberg, Hans Christer Gustaf som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotVesterberg, Bengt Åke som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotWembrand, Helen Cecilia som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot.