Bostadsrättsföreningen Linden nr 2

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Hofors och Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1999-10-12. Det finns flera olika företag i Gävleborgs län som är ett stort län. Hofors där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 ska trivas.

I Hofors så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 och det finns flera företag som är det idag i Hofors.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0290-22509.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 är Eklöf, Kjell Martin som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ulla Maria som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottesen, Rigmor Linnea som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosenberg, Dan Anders som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosenberg, Gun Britt som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Jan Erik som är född 1953 och har titeln SuppleantNilsson, Bengt Ivar som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Linden nr 2 har 769604-9282 som sitt organisationsnummer.