Bostadsrättsföreningen Centrum

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Centrum hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hofors som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Centrum finns. I Hofors så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Centrum tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Centrum har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Centrum så kan ni göra det genom att skicka er post till Skolg. 13, 813 30, Hofors men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Hofors arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Centrum har idag 785500-0175 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Centrum

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler åt medlemmarna under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Centrum så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bleckert, Hans Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Bleckert, Kerstin Birgitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Roland Tommy som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrman, Bengt Olov som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Leif Rune Stefan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Anna Elinor som är född 1969 och har titeln Suppleant.