Bostadsrättsföreningen Höjden

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Höjden hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hofors som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Höjden finns. I Hofors så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Höjden tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Höjden har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Höjden så kan ni göra det genom att skicka er post till Bergsg. 35 B, 813 32, Hofors men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0290-27811.

Hofors arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Höjden har idag 785500-0852 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Höjden

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obe- gränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Höjden så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Britt-Marie Elinor som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Nils Erik Conny som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Korhonen, Juha Olavi som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Stefan Stig Axel som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Turpeinen, Pauli som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Elvsberg, Fredrik Lars som är född 1987 och har titeln SuppleantLarsson, Daniels Andreas Uno som är född 1982 och har titeln Suppleant, .