Bostadsrättsföreningen Jägaren

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns Bostadsrättsföreningen Jägaren. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Hofors här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Jägaren tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Hofors jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Jägaren är momsregistrerat sedan1992-01-01 och har organisationsnummer 785500-0944.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0290-24333 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Jägaren på följande adress Göklundsv. 8 A, 813 31, Hofors.

Bostadsrättsföreningen Jägaren är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Bostadsrättsföreningen Jägaren så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Holmgren, Lars-Göran Martin som är född 1972 och har titeln Suppleant . Kjellsson, Jan Kristian som är född 1984 och har titeln Suppleant , Valtonen, Peter Juhani som är född 1967 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upp- låta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägen- het eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innhar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.