Bostadsrättsföreningen Malmen

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Malmen hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hofors som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Malmen finns. I Hofors så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Malmen tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Malmen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Malmen så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0290-29473.

Hofors arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Malmen har idag 785500-1306 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Malmen

Att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom före- ningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Malmen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Djusberg, Solvig Birgitta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Kroon, Nita Karin Eugenia som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Ulf Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pussinen, Ari Johannes som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Södergran, Per Uno som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Elin Lisbeth som är född 1943 och har titeln SuppleantSvedlund, Per Henrik som är född 1981 och har titeln Suppleant, .