Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hofors som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 finns. I Hofors så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Björkhagsg. 19 E, 813 30, Hofors men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0290-32299.

Hofors arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 har idag 785500-1702 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hamrén, Yngve Ove Roland som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Annelie Erika som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Marie Helene Elisabet som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Suontausta, Vesa Allan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lillsund, John Mikael som är född 1969 och har titeln Suppleant, Lundström, Ted Stefan som är född 1964 och har titeln Suppleant.