Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand)

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand) hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hofors som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand) finns. I Hofors så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand) tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har F-skatt vilket Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand) har haft sedan 1994-01-01. Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand) har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand) så kan ni göra det genom att skicka er post till Ängkärrsg. 25 B, 813 31, Hofors men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0290-29473.

Hofors arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand) har idag 785500-1918 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hellberg, Solveig Nancy Elisabet -Norrvik, Lena Harriet är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand)

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. en medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. en medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Svalan (Stig Norstrand) så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hellberg, Solveig Nancy Elisabet som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrvik, Lena Harriet som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Peltonen, Margareta Viviann som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörensen, Alex Willi som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallner, Anna Britta Marianne som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedberg, Tore Johannes som är född 1930 och har titeln Suppleant.