Bostadsrättsföreningen Tor

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Tor är ett bolag som finns i Hofors. I Bostadsrättsföreningen Tor finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Bertil Uno som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Kerstin Margareta som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Klamke, Detlef Stefan som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Kerstin Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ingrid Ann-Marie som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Inger Margareta som är född 1938 och har titeln SuppleantDerfér, Joakim Olov Kristian som är född 1985 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tor så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Tor på telefon 0290-29473.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Tor av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Tor är ett av många bolag som finns i Gävleborgs län och Hofors arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Tor innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Tor är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tor så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Larsson, Kerstin Margareta

Bostadsrättsföreningen Tor har 785500-1959 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.