DTU i Hofors AB

Gävleborgs län

Information

DTU i Hofors AB är ett av många företag som finns i Hofors. Det är nämligen den kommunen som DTU i Hofors AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

DTU i Hofors AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

DTU i Hofors AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1988-03-03. Men sedan 1988-01-01 så har DTU i Hofors AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Rönningsg. 9, 813 34, Hofors. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på DTU i Hofors AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0290-29200.

Hofors arbetar för att företag som DTU i Hofors AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för DTU i Hofors AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Gävleborgs län.

Bolaget skall äga bolag och delar av bolag med verksamhet inom huvudsak Hofors kommun, svara för fastighetsförvaltning och teknisk försörjning för Hofors kommun och därmed sammanhängande verksamheter samt genom att anlägga, underhålla och utveckla verksamheten, medverka till en utveckling av kommunen och den lokala företagsamheten samt skapa goda förutsättningar för nuvarande och kommande invånare att bo och verka i Hofors kommun samt bedriva annan förenlig verksamhet.

Firmatecknare för DTU i Hofors AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekendahl, Jan Christer -Fröjd, Karl Einar Tomas -Nyström, Leif Christer Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till DTU i Hofors AB och det är följande personer, Ekendahl, Jan Christer som är född 1954 och har titeln Extern VD, Fröjd, Karl Einar Tomas som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Ulla Carina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Hedberg, Per-Håkan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Norlin, Mats Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Leif Christer som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot.Olsson, Erna Lilian Kristina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Säll, Bo Eskil Axel Gunnar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Rolf Eugen som är född 1949 och har titeln Suppleant.Gustafsson, Berit Carina som är född 1960 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Isaksson, Leif Tomas Lennart som är född 1963 och har titeln Suppleant.Nordström, Maj Brita Gunlög som är född 1943 och har titeln Suppleant.Sylwan, Björn Christian Bosson som är född 1940 och har titeln Suppleant.Virén, Karl-Erik som är född 1984 och har titeln Suppleant.Dackell, Karl Ola som är född 1949 och har titeln Revisor.Sjöö, Maria Lise-Lott som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant.Brenander, Erik Anders som är född 1938 och har titeln Lekmannarevisor.Önnhall, Gunnel Margareta som är född 1948 och har titeln Lekmannarevisor.Forsling, Bror Lars Göran som är född 1937 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Lindgren, Britt Ingegärd som är född 1940 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.KPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för DTU i Hofors AB är 556320-6761.