Nilist AB

Gävleborgs län

Information

Nilist AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Hofors som är den kommunen där Nilist AB finns. I Hofors så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Nilist AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Nilist AB har haft sedan 1994-01-01. Nilist AB har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Nilist AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0278-41165.

Hofors arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Nilist AB Privat, ej börsnoterat.

Nilist AB har idag 556357-0208 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Borgs, Anders Viktor -Dahle, Inger Margareta -Rosén, Knut Olof Mikael är den som för stunden ansvarar för Nilist AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt kapitalförvaltning.

I Nilist AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Borgs, Anders Viktor som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Rosén, Knut Olof Mikael som är född 1955 och har titeln Likvidator, Sundström, Hans Ruben som är född 1957 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .