Hofors Elverk Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

I Hofors finns det ett Aktiebolag som heter Hofors Elverk Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Hofors Elverk Aktiebolag i Gävleborgs län. Hofors är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Hofors Elverk Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1995-01-01 och det finns flera bolag som är det i Gävleborgs län.

Sedan 1991-05-08 så har Hofors Elverk Aktiebolag varit registrerat och sedan 1995-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Hofors Elverk Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Hofors.

Vill man komma i kontakt med Hofors Elverk Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Hästskov. 12, 813 33, Hofors. Vi ni istället prata med Hofors Elverk Aktiebolag så kan ni göra det på 0290-29200.

Bolagets skall - inom i huvudsak Hofors kommunområde - till föremål för sin verksamhet ha att, bedriva energidistrubitions- och signalöverföringsrörelse, produktion av energi för deltäckning av överföringsförluster, tillhandahålla därtill hörande energistjänster och -entreprenader samt i härför erfoderlig omfattning anskaffa, äga och:eller förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar och äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Ekendahl, Jan Christer som är född 1954 och har titeln Extern VD, Olanders Pärssinen, Anna Maria Y som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Ulla Carina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Hedberg, Per-Håkan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Sylwan, Björn Christian Bosson som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Säll, Bo Eskil Axel Gunnar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamotVestrin, Robert Karl Enfrid som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Österberg, Kurt Herman som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Berith Marita som är född 1938 och har titeln SuppleantGustafsson, Berit Carina som är född 1960 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantHedqvist, Lars Johan Rune som är född 1962 och har titeln SuppleantKlang, Annelie Christina som är född 1973 och har titeln SuppleantNorlin, Mats Erik som är född 1943 och har titeln SuppleantOlsson, Kent Ove som är född 1946 och har titeln SuppleantDackell, Karl Ola som är född 1949 och har titeln RevisorSjöö, Maria Lise-Lott som är född 1957 och har titeln RevisorssuppleantBerglund, Eva-Lise Agneta som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorBrenander, Erik Anders som är född 1938 och har titeln LekmannarevisorForsling, Bror Lars Göran som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖnnhall, Gunnel Margareta som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorssuppleantGrant Thornton Sweden AB som är född och har titeln RevisorKPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekendahl, Jan Christer -Olanders Pärssinen, Anna Maria Y -Vestrin, Robert Karl Enfrid Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Hofors Elverk Aktiebolag har 556425-7441 som sitt organisationsnummer.