Coor Service Management GR AB

Gävleborgs län

Information

Coor Service Management GR AB är ett företag som finns i Hofors. I Coor Service Management GR AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Strümpel, Erik Otto som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Stålnacke, Johan Olof som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Hyden, Lars Roger som är född 1964 och har titeln VD, Hyden, Lars Roger som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Josefsson, Hans Fredrik som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Wretskog, Ulf Karl Hugo som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Håkansson, Sten Olof Anders som är född 1960 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Coor Service Management GR AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Coor Service Management GR AB på telefon 0290-21870.

Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva näringsverksamhet inom områdena fastighets- och bolagsserviceverksamhet, inkluderande grov- och industrisanering, av såväl teknisk som administrativ karaktär samt inom ramen för denna verksamhet förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värde- papper, värdepappersrelaterade instument, företag eller del därav samt att förvalta och försälja fastigheter för egen räkning och ävensom att bedriva därmed jämförlig verksamhet.

Idag är Coor Service Management GR AB av bolagstypen Aktiebolag.

Coor Service Management GR AB är ett av många företag som finns i Gävleborgs län och Hofors arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Coor Service Management GR AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Coor Service Management GR AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1993-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Coor Service Management GR AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Hyden, Lars Roger i förening med en av -Strümpel, Erik Otto -Stålnacke, Johan Olof Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Coor Service Management GR AB har 556461-5952 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.