Hoforshus Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Hoforshus Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Hofors. Det är nämligen den kommunen som Hoforshus Aktiebolag finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Hoforshus Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Hoforshus Aktiebolag som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1993-11-24. Men sedan 1994-01-01 så har Hoforshus Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Rönningsg. 9, 813 34, Hofors. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hoforshus Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0290-29200.

Hofors arbetar för att verksamheter som Hoforshus Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hoforshus Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler för hantverkets och industrins behov, för kommunal service och affärsidkare, att stimulera stimulera och befrämja näringslivsverksamheten, att äga aktier och andelar i företag inom fastighetssektorn, att anställa och samordna personal för teknisk försörjning inom Hofors kommunkoncern, att bedriva annan förenlig verksamhet. Ändring av denna bolagsordning får ej ske utan medgivande av kommunfullmäktige.

Firmatecknare för Hoforshus Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergqvist, Bo Sören -Ekendahl, Jan Christer -Forsberg, Hans Roger Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hoforshus Aktiebolag och det är följande personer, Ekendahl, Jan Christer som är född 1954 och har titeln Extern VD, Forsberg, Hans Roger som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Ulla Carina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Bergqvist, Bo Sören som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedberg, Per-Håkan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Lööf, Ingrid Birgitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot.Sylwan, Björn Christian Bosson som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Säll, Bo Eskil Axel Gunnar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Hans Erik som är född 1942 och har titeln Suppleant.Gustafsson, Berit Carina som är född 1960 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Jensen Naatikka, Anna Maria Kristina som är född 1968 och har titeln Suppleant.Nordström, Maj Brita Gunlög som är född 1943 och har titeln Suppleant.Nyström, Leif Christer som är född 1946 och har titeln Suppleant.Åslund, Pär Mauritz som är född 1946 och har titeln Suppleant.Dackell, Karl Ola som är född 1949 och har titeln Revisor.Sjöö, Maria Lise-Lott som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant.Forsling, Bror Lars Göran som är född 1937 och har titeln Lekmannarevisor.Lindgren, Britt Ingegärd som är född 1940 och har titeln Lekmannarevisor.Berglund, Eva-Lise Agneta som är född 1945 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Brenander, Erik Anders som är född 1938 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.KPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Hoforshus Aktiebolag är 556477-3710.