GPM Glas. Plåt. Metall AB

Gävleborgs län

Information

I Hofors finns det ett Aktiebolag som heter GPM Glas. Plåt. Metall AB. Det finns flera bolag som liknar GPM Glas. Plåt. Metall AB i Gävleborgs län. Hofors är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2004-05-24 så har GPM Glas. Plåt. Metall AB varit registrerat. Idag är GPM Glas. Plåt. Metall AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Hofors.

Vill man komma i kontakt med GPM Glas. Plåt. Metall AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med GPM Glas. Plåt. Metall AB så kan ni göra det på 0290-27060.

Bolaget skall bedriva glasmästeri och plåtslageriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Anders Börje som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Anders Erik som är född 1970 och har titeln Suppleant, Englund, Lilly Jenny som är född 1962 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

GPM Glas. Plåt. Metall AB har 556662-4788 som sitt organisationsnummer.