T I M Utveckling Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

I Hofors finns det ett Aktiebolag som heter T I M Utveckling Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar T I M Utveckling Aktiebolag i Gävleborgs län. Hofors är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

T I M Utveckling Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2004-11-11 och det finns flera bolag som är det i Gävleborgs län.

Sedan 2004-10-25 så har T I M Utveckling Aktiebolag varit registrerat och sedan 2004-11-11 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är T I M Utveckling Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Hofors.

Vill man komma i kontakt med T I M Utveckling Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Strandvallen 12, 805 95, Gävle. Vi ni istället prata med T I M Utveckling Aktiebolag så kan ni göra det på 026-108026.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva lednings- och verksamhetsstöd inom offentliga och privata organisationer, coachning och utbildning av individer och ledningsgrupper avse- ende ledning-, styrning och uppföljning. Utveckling, utbildnings- och behandlingsverksamhet avseende stresshantering och personlig utveckling, ävensom kurs- och föreläsningsverksamhet samt personlig assistansverksamhet. Konsultation och försäljning avseende inredning, textilier och bruksföremål. Handel med aktier och värdepapper samt förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Löfgren, Anders Tommy som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Löfgren, Gun Ing-Mari som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Knut Anders som är född 1950 och har titeln Suppleant, Thoresson, Nils Stefan som är född 1951 och har titeln Revisor, ABT Revision AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Löfgren, Anders Tommy -Löfgren, Gun Ing-Mari .

T I M Utveckling Aktiebolag har 556669-1563 som sitt organisationsnummer.