Stöld/inbrott

2018-01-03 07:14:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Under helgerna har någon gjort inbrott på Petreskolan. Man har brutit sig in i skolan via en dörr.

Vid anmälningstillfället är det okänt vad som har tillgripits. Man misstänker att ett okänt antal datorer, telefoner och Ipads kan ha tillgripits.

När lärare och elever är tillbaka efter lovet kan man göra en inventering och se vad som saknas. 

Se händelsen på polisen.se